Címlap

Köszöntjük weblapunkon

Hulladékszállítási naptár

Külterület:

Belterület:

Módosítás: ( 2016. január 21. csütörtök, 11:05 )

 


Újabb feladatkörrel bővült szolgáltatásunk. 

TISZTELT LAKOSSÁG!

Tájékoztatom ÖNÖKET, hogy a Nyír-Tel-Szol Nonprofit Kft., mint a Nyírtelek város közigazgatási területén a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatás ellátására kizárólagos jelleggel jogosult.

Egy rendkívüli esemény bekövetkezése miatt a Nyírtelek Város Önkormányzatával kötött és hatályos közszolgáltatási szerződés alapján alvállalkozóval kívánja a folyékonyhulladék elszállítást végezni.

Folyékony hulladék elszállítására vonatkozó igényeiket továbbiakban is a Nyír-Tel-Szol Nonprofit Kft. székhelyén (4461. Nyírtelek, Iskola u. 2. - Iskola udvaráról megközelíthető) illetve a következő telefonszámokon jelezhetik:

Akiket kereshet:

Katona Sándor / Katona Attila

Telefon: 06 20 367 57 26

További kérdések és észrevételek esetén kérem keressen a 06 42 210 786 telefonon vagy a Nyír-Tel-Szol Nonprofit Kft. székhelyén Nyírtelek, Iskola u. 2.

A szolgáltatás ára: 1400.- Ft +ÁFA / köbméter

Ezen szolgáltatás a szippantott szennyvízre vonatkozó rezsicsökkentésről szóló törvény alapján 10%-al kevesebbe kerül a lakosság részére.

A szolgáltatás díja a lakosság részére 2013.július 01-től: 1260.-Ft + ÁFA / köbméter

Nyírtelek, 2014-10-06

Tisztelettel:     

Kovács László

ügyvezető

 

 

 

A NYÍR-TEL-SZOL KHT (Nyírteleki Településüzemeltetési és Szolgáltató Közhasznú Társaság)

2003. július 7-én került bejegyzésre Cg.15-14-000135.

Alapítója a Nyírtelek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete (4461. Nyírtelek, Petőfi S. u. 28) képviseli: Magyar László polgármester.

A 2009. 01.01. napjától a 2006.IV.tv.365.§ (3) bekezdése szerinti átalakulási kötelezettségnek eleget téve 2009. február 13.-tól Nonprofit  Korlátolt Felelősségű Társaságként működik tovább.

Cg.: 15-09-073869

Adószám: 21800630-2-15

A társaság elsődleges céljai, működése, a társaság tevékenységi körei:

Az alapító okirat alapján a társaság olyan közfeladatot lát el, amely törvény vagy törvény felhatalmazás alapján más jogszabály rendelkezései szerint valamely állami szervnek vagy a helyi Önkormányzatnak kell gondoskodnia.

Létrehozásának elsődleges célja hogy biztosítsa Nyírtelek közigazgatási területén a  helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. §-a vonatkozó rendelkezései szerinti közszolgáltatásokat.

A célok elérése érdekében önkormányzati támogatással és pályázatokon való részvétellel, pályázatok benyújtásával teremti meg a működtetéséhez és a feladatok elvégzéséhez szükséges anyagi fedezetet.

A társaság törzstőkéje 3.000.000.- Ft

A társaság határozatlan időtartamra alakul. Az üzleti év megegyezik a naptári évvel.

A társaság szervezete:

A társaságnál taggyűlés nem működik a taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben az alapító Nyírtelek Város Önkormányzata Képviselő Testülete dönt.

A társaság ügyeinek vezetésére ügyvezetőt nevez ki.

Jelen ügyvezető: Kovács László

Feladatait munkaviszony keretei között látja el. Hatáskörébe tartozik a társaság képviselete, éves terv előkészítése, a mérleg és vagyonkimutatás elkészítése, üzletpolitika kialakítása, stb.

A társaságnál állandó könyvvizsgáló működik.